Sillarna halva storleken mot förr

En normal sill eller strömming i östersjön väger idag bara hälften så mycket som för 30 år sen. Nu väger en genomsnittlig sill 40 gram mot tidigare 80, det visar forskning från Fiskeriverket.

En anledning till det verkar vara kampen om födan - för att sillen i Östersjön ska klara sig måste beståndet av konkurrenten skarpsill hållas nere. De senaste 17 åren har dock beståndet av skarpsill varit högt, eftersom den naturliga fienden torskens bestånd har minskat.