Just nu

JK: Inget straff för Winter

Affärsområdeschefen på Göteborg Energi, Anette Winter, riskerar inget straff för att hon efterforskade källor. Orsaken är det är ett kommunalt bolag utan maktutövning.

Winter lämnade i måndags sin post efter att SVT:s "Uppdrag Granskning" i förra veckan avslöjat att hon frågat ut en konsult om hon pratat med journalister.

Utfrågningen ledde till en rad anmälningar till justitiekanslern som utredde om det var ett brott mot det så kallade efterforskningsförbudet.

Men Göteborg Energi är ett kommunalt bolag och som lagen är utformad just nu finns det inga straffrättsliga sanktioner mot kommunala bolag.

Håkan Rustand hos Justitekanslern säger till Västekot att det även för kommunala bolag är otillåtet att efterforska källor men eftersom det inte går att utdöma något straff så inleds det ine något förundersökning.

Det finns ett regeringsförslag om att efterforskningsförbudet i kommunala bolag också ska kunna straffsanktioneras men det förslaget har ännu inte behandlats färdigt.

Så även om Anette Winters agerande

Men eftersom Göteborg Energi är ett kommunalt bolag utan maktutövning så har varken justitiekanslerna eller justitieombudsmannen något tillsynsansvar över bolaget. Det säger Håkan Rustand hos Justitiekanslern till Västekot.

Men enligt JK var det inget brott - efterforskningsförbudet gäller inte eftersom Göteborgs energi är ett kommunalt bolag och inte räknas som ett allmänt organ eller en myndighet.