Jämtlands län

SD vill stoppa kyrkans hjälp till papperslösa flyktingar

SD försöker stoppa kyrkan från att hjälpa så kallade papperslösa flyktingar. I går möttes Härnösands stiftsstyrelse för att bland annat behandla SD:s förslag.

Martin Klausen, Sverigedemokrat med plats i kyrkans fullmäktige i vårt stift, har lagt fram ett förslag för att förhindra de som arbetar inom kyrkan att hjälpa till att gömma flyktingar som uppehåller sig utan tillstånd i landet. En hjälp som är laglig.

I går möttes Härnösands stiftsstyrelse för att bland annat behandla hans motion. De kom då fram till att föreslå Stiftsfullmäktige att inte stödja motionen.

– För det första känner jag en väldigt stor glädje att vi var så eniga i stiftstyrelsen och jag tycker att det är en lång och bra motivering, säger Tuulikki Koivunen Bylund.

Motivering som ska lämnas till fullmäktige kan sammanfattas: "Kyrkan vill hjälpa och stödja människor som har det svårt. Det innebär att arbetet ska grunda sig på alla människors lika värde. Det handlar om att ställa upp för människor i nöd vare sig de är kyrkotillhöriga eller inte, infödda eller utlandsfödda, kristna eller av annan tro - eller om de gömmer sig undan avvisning."

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund menar att den fråga som lyfts i Sverigedemokraten Martin Klausens motion är av grundläggande betydelse för Svenska kyrkan.

Sverigedemokraterna har visserligen bara 1 av 57 mandat i Härnösands stiftsfullmäktige, men det räcker alltså för att påverka kyrkans arbete och biskopen tror på fler och tuffare debatter framöver.

– Vi får lite skarpare diskussioner i stiftsfullmäktige. Han är ju demokratiskt vald och jag tycker att det är väldigt bra om vi diskuterar viktiga frågor i kyrkan, några innehållsfrågor, frågor som handlar om just människovärde och vad Kristendomen egentligen går ut på, säger Tuulikki Koivunen Bylund.