Lantbruk

Bönder får omarrondering

500.000 hektar skog och åkermark behöver omarronderas här i Dalarna och i den första etappen är det de norra delarna av Borlänge kommun som ska utredas. En ansökan från flera LRF-anslutna lantbrukare ska lämnas in till lantmäteriet den här veckan.

Den här gången är det lantbrukarna själva som driver på för att få en omarrondering medan det förut fanns ett stort motstånd från lantbrukarhåll, säger lantbrukaren Gunnar Olsson i Borlänge. Han har LRFs uppdrag att driva frågan om omarrondering.

– Vi har tjatat i flera år om det här och först i år har vi fått gehör. Nu satsar Lantmäteriet på omarromdering igen efter att det har varit en liten paus.

Det den enskilda lanbrukaren kan vinna på en omarrondering kan till exempel vara att tjugo skogskiften blir två.

– Miltals med rågångar blir bara någon kilometer istället. Vår generation har fullt sjå att hålla reda på alla gränser, tänk då nästa generation som kanske inte har varit i skogen någonting. De vet ju ingenting om det här så det här är ett måste, säger Gunnar Olsson.


Dalanytt
dalanytt@sr.se