Många fortsätter röka trots infarkt

Bara mellan 50 och 76 procent av de rökare som drabbats av hjärtinfarkt och vårdats vid sjukhusen i Västra Götaland är rökfria ett år efter infarkten.

Detta trots att rökstopp är en av de viktigaste faktorerna för att undvika en ny infarkt. Det visar statistik från Hjärt-Lungfonden

I hela landet är det i genomsnitt 55 procent av hjärtinfarktdrabbade rökare som intebörjat röka igen efter ett år.

I Västra Götalands län redovisar SU Mölndals sjukhus bäst resultat. Där är 76 procent av de rökare som vårdats för hjärtinfarkt fortfarande rökfria ett drygt år efter infarkten, enligt sjukhusets egen uppföljning.