Rättvik

Omorganisation av Dalhalla

En omorganisation är på gång när det gäller Dalhallas verksamhet.

Musikarenan har ekonomiska problem och Dalhallas Vänner vill att den kostsamma operadelen får en egen organisation med ny huvudman.

När det gäller den övriga verksamheten pågår långt gångna diskussioner mellan delägarna i arenabolaget som består av Dalhallas vänner, Rättviks kommun och privata ägare.

En ny organisation ska vara färdig inför planeringen av år 2012s evenemang.

Dalanytt
dalanytt@sr.se