Ensamkommande flyktingbarn i vanliga hem

I år kommer ungefär 2 400 flyktingbarn till Sverige utan sina föräldrar. De kallas ensamkommande flyktingbarn, fast de flesta som kommer är snarare ungdomar. De flesta är killar mellan 15 och 18 år, visar statistik från Migrationsverket. Ett nytt boende finns i Västerås, men några ska även få bo hos vanliga familjer.

I Västerås finns nu ett särskilt boende för de här barnen, på Iggebygatan.

Men enligt planerna så ska fem ensammankommande flyktingbarn placeras i vanliga hem, hemma hos familjer.

– Man behöver ha tid, plats och engagemang för barn, kunna ta nya utmaningar. Barnen som kommer har stort behov av familjehem och de pratar ju inte svenska och man måste känna flexibilitet i att ta de problem som kommer och tackla det på ett bra sätt, säger Camilla Öhlén, familjehemsrekryterare i Västerås.

– Familjer och ensamstående som är intresserade utreder vi och informerar. Vi diskuterar och förbereder familjen och vi har även utbildning. 

Det handlar om personer som kommer från krigszoner och kan ju bära på traumatiska saker, klarar man av det som vanlig?

– Varje familjehem får en egen handläggare, det kallas familjehemssekreterare och som ger stöd. Vi har även vår öppenvård som är väldigt utbyggd när det gäller stöd och vi har även barnpsykiatrin som kan hjälpa till, säger Camilla Öhlén till P4 Västmanland.

Vad säger föräldrar du mött som tagit hand om barn på det här sättet?

– De har sagt att familjen blir berikad, man får andra insikter och man hjälper till och känner att man får en tillfredsställelse av att kunna hjälpa andra.