BRÅ

Allt fler anmäler barnmisshandel

Antalet anmälda brott här i Dalarna har minskat med två procent jämfört med i fjol. Men en brottstyp där det skett en anmärkningsvärd ökning är misshandel av barn.

Misshandelsfallen i Dalarna har ökat, framför allt misshandel av barn. Under årets tre första kvartal anmäldes 80 fall av misshandel mot småbarn upp till sex år. Det är en ökning med över 50 procent jämfört med i fjol.

Det här visar preliminär statistik i dag från Brottförebyggande rådet, BRÅ.

Närmare 240 barn mellan 7 och 14 år blev misshandlade, enligt statistiken, och det är en ökning med nästan 30 procent.

Liten minskning
Drygt 24 000 brott anmäldes till polisen i länet under de tre första kvartalen och det är en minskning med två procent jämfört med i fjol.

Ungefär 14 000 av de 24 000 brotten gällde förmögenhetsbrott, som olika former av stölder och rån och de har minskat med sex procent. Narkotikabrotten har också blivit färre.

Sexualbrotten har också minskat i omfattning, om man får tro anmälningsstatistiken. Antalet anmälda våldtäkter har till exempel minskat med 13 procent.

Vissa brott ökar
Det finns också andra brottstyper, utöver misshandelsfallen, där anmälningarna ökat och det gäller bland annat bedrägerier.

Närmare 1 600 sådana brott har anmälts från januari till och med september och det är en ökning med 22 procent.

Dalanytt
dalanytt@sr.se