Just nu

Vill ha gemensam upphandling av elbilar

Stockholm vill få med Västsverige på ett stort elbilsköp. På torsdagen presenterades en plan om att upphandla elbilar gemensamt över landet.

Det låter ingenting när bilen startar och vi rullar i väg i elbilen som stod parkerad utanför konferenssalen. Tre kronor milen kostar den att köra enligt tillverkarna. Det kan till en viss del uppväga att det kan kostar upp till hundratusentals kronor mer att köpa jämfört med en bensinbil.

Intresset i Europa för att köpa elbil är sett till efterfrågan högt. Därför är det i dag något av säljarens marknad. Planen för att göra en gemensam elbilsupphandling informerades om i Göteborg i dag. Tanken är att företag, myndigheter, kommuner och organisationer runt om i landet på sätt ska kunna locka till sig bra anbud från bilindustrin.

Initiativtagare är bland annat Stockholm Stad där Eva Sunnerstedt projektleder elbilsupphandlingen.

– Vi vill köpa elbilar själva, men vårt elbilsbehov är inte tillräckligt stort för att locka till sig anbud. Men är vi många kan vi få mycket anbud, säger hon.

I Sverige finns det många eluttag för motorvärmare utplacerade på parkeringsplatser och hemma hos folk. Det gör Sverige till en attraktiv marknad att sälja elbilar på eftersom uttagen hyfsat lätt kan byggas om till laddstolpar för elbilar. Dessutom så stödjer Energimyndigheten de som köper bil via elbilsupphandlingen med upp till 50 000 kronor, vilket också kan locka till sig bilindustrin.

Ännu är det inga västsvenska kommuner som hakat på, men Lasse Ivarsson som sysslar med driften av bilarna i Munkedal och besökte informationsmötet i dag tror på elbilarna.

– Jag tror de är framtiden, men frågan är om vi kan få ner kostnaden, skillnaden mellan vad en vad en vanlig bil och en elbil i kostnader sett över hela den tiden vi använder en bil, säger han.

Jonas Franzén
jonas.franzen@sr.se