Fler inkomstkällor för bönder

Jordbruksverket i Jönköping har beviljat 17 miljoner kronor till projekt som ska hitta kompletterande inkomstkällor för svenska jordbrukare.
Bland projekten, som ryms inom det så kallade miljö- och landsbygdsprogrammet, finns idéer om att utveckla gårdsslakten, kvalitetsprodukter i trä, turism på ekologiska gårdar och olika informations- och utbildningsinsatser. Projekten sätts i gång nu under sommaren.