EU vill införa ny skatt för banker

EU-kommissionen vill införa en ny särskild bankskatt. Den här skatten på vinster och ersättningar i finanssektorn kan komma att kosta Europas banker långt över 200 miljarder kronor. Men i dag är banksektorn underbeskattad, säger EU:s skattekommissionär.

– Bankerna bidrar inte som de bör till att bygga upp Europa igen efter krisen, sa kommissionär Algirdas Šemeta på en presskonferens i dag.

EU-kommissionen pekar på att banker slipper undan kostnader för moms, så det är rättvist att införa en speciell skatt på bankernas vinster och även beskatta ersättningar till chefer och andra på bankerna, anser kommissionen.

Bakgrunden till dagens förslag är att EU-kommissionen under krisen fick i uppdrag att hitta nya sätt att öka medlemsländernas intäkter.

En ny bankskatt är det första förslaget som kommissionen lägger fram. På dagens presskonferens sa kommissionär Šemeta att man har räknat på ett förslag som skulle kosta Europas banker över 230 miljarder kronor.

Man ska inte blanda ihop det här förslaget om en bankskatt med den bankavgift som Sverige har infört och flera andra länder är på väg att anamma.

Avgiften kan närmast liknas vid ett slags försäkringspremie som bankerna betalar in i goda tider för att staterna ska kunna komma och rädda banker från undergång nästa gång det blir en finansiell storkris.

Bankskatten, om det nu blir en sådan, handlar helt enkelt om att EU:s länder behöver dra in mer pengar för att klara välfärden.

Enligt EU-kommissionen skulle en sådan här skatt på vinster inte påverka konkurrenskraften hos EU:s banker, men om förslaget blir verklighet kommer bankerna förstås flytta över mycket av de ökade kostnaderna på sina kunder.

EU-kommissionen tar i dag också upp den kontroversiella frågan om en skatt på finansiella transaktioner.

Sverige vill absolut inte ha en sådan här så kallad Tobinskatt, och nu säger EU-kommissionen att man i och för sig stödjer idén om en transaktionsskatt men bara om den införs i hela världen.

Kommissionens förslag om bankskatt ska presenteras för finansministrarna den 19 oktober och även på EU:s toppmöte i slutet av den här månaden.