Förlusttyngt Socialdemokraterna omorganiserar

Socialdemokraterna ska genomgå en genomgripande organisatorisk förändring, en av de största i partiets historia, och i dag tar partistyrelsen beslutet. Behovet av förändring kommer av att partiet saknar pengar efter valförlusterna, men också, enligt vad Ekot erfar, av att de gamla strukturerna i allra högsta grad pekas ut som bidragande till att Socialdemokraterna förlorade så stort i valet.

Långa beslutsvägar, inkompetens och interna maktkamper.

Det är enligt Ekots källor orsaker vid sidan om den akut försämrade ekonomin som gör att Socialdemokraterna nu genomför en av de största organisatoriska förändringarna sedan partisplittringen 1917, då partiet delades i Socialdemokraterna och det som ett par år senare blev Kommunistiska partiet.

Socialdemokraterna, som gick kraftigt bakåt i valet, har tillsatt en kriskommission - men den påverkar inte sammanslagningen av den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen. Det måste, enligt Ekots källor, göras redan nu.

Beslutet om sammanslagningen togs på kongressen 2009 och är förankrat i partiet men effekterna lär av allt att döma bli en överraskning för många. Behovet av att ändra partiets uppbyggnad har funnits en lång tid tillbaka.

Efter det förra katastrofvalet 2006 avgick Göran Persson som tog på sig skulden för nederlaget, sedan blev Mona Sahlin partiledare och behovet av förändring doldes av höga opinionssiffror ända fram till i våras. Nu är läget ett annat.

Att Socialdemokraterna backade i valet innebär betydligt sämre ekonomi, vilket skyndar på sammanslagningen.

Men det finns också en insikt efter valrörelsen att Socialdemokraterna inte längre har tillgång till ett fungerande regeringskansli utan nu måste lita till enskilda experter i riksdagen och på partihögkvarteret. 

Enligt vad Ekot erfar är den socialdemokratiska partiledningen imponerad av "de nya Moderaterna" som sedan sin omgörning anses ha lyckats i det mesta. Deras kampanj- och partiorganisation framstår som väloljat medan Socialdemokraternas verkar ha rostat ihop.

Partistyrelsens beslut om en sammanslagning av partistyrelse och riksdagsgrupp i dag är tänkt att ge framtida vinster inte bara genom att administrativt gå från två till en, utan att också skapa möjligheter att få in nytt blod, göra sig av med inkompetens - men också bryta upp partiets gamla maktstrukturer, menar Ekots källor.

Den nya organisationen ska sjösättas 1 januari 2011.