Eva Joly: "EU:s finansinspektioner ska kunna kontrollera varandra"

Mycket arbete återstår att göra och det måste ske fort om man ska minska riskerna på finansmarknaden. Det anser Eva Joly, känd korruptionsbekämpare i Frankrike och numera politiker i EU-parlamentet. Hon vill att EU-ländernas olika finansinspektioner granska varandras arbete.

 – Jag hade velat att man kunde använda Peer Review. Att Sverige kunde utvärderas av Finland, att Tyskland kunde utvärdera England, England utvärdera Frankrike. Att vi såg hur kontrollorganen verkligen kontrollerade bankerna och försäkringsbolagen.

Nu har det gått två år sedan finanskrisens mest akuta fas. Nyligen blev de stora dragen i den nya Basel III-reglerna kända och EU har också beslutat om att skapa tre nya övervakningsmyndigheter för bank, värdepapper och försäkringsmarknaden.

Men Eva Joly hade alltså velat se mer kontroll. Helst genom att olika länders finansinspektioner kunde utvärdera varandra, och på så sätt följa upp hur olika problem har hanterats – och varför.

För hon säger att de nya reglerna och myndigheterna är steg i rätt riktning men att stegen är för små.

– Det är steg i rätt riktning men stegen är så små och problemen är så stora, tidsaspekten bekymrar mig. För mig är det bråttom.

Eva Joly är norska men hon har bott i Frankrike under större delen av sitt liv. Mest känd är hon kanske för att hon som fransk korruptionsutredare utredde mutor i oljebolaget Elf. 

Nu är hon politiker och sitter i EU-parlamentet för de gröna. Så varför lyckas då inte Europas politiker sätta hårdare press?

Det är de nationella intressena som styr, säger Eva Joly.

– Nationalstaterna försvarar sin industri, Tyskland sin bilindustri och sin kemiska industri och England sin finansindustri.

Eva Joly har också nyligen sett just en finansindustris krasch på nära håll, genom att vara rådgivare till Islands regering.

Hon är kritisk till hur Islands nordiska grannländer har agerat och de krav som Internationella valutafonden ställer.

– Vi är inte klara över hur skadlig Internationella valutafondens agerande är, och hur ledsen jag och många med mig är att över att de andra nordiska länderna inte ställt upp så att Island sluppit Internationella valutafondens ultraliberala krav.