Risken för valutakrig i fokus på toppmöte

I dag inleds en serie ekonomiska toppmöten i Washington. Det sker vid en orolig tidpunkt. De senaste dagarna har det kommit allt fler varningar om att det finns en risk för ett valutakrig mellan de stora länderna.

Det är Världsbanken och Internationella Valutafonden, IMF, som samlas för sitt årliga möte. Efter att den stora krisen bröt ut för två år sedan har det varit påtagligt att världens länder lyckats samarbeta hyfsat bra.

Men nu verkar det vara slut på den goda andan. Motsättningarna tornar upp sig och att försöka lösa de knutarna blir den viktigaste punkten på mötena i Washington, som pågår till söndag.

Chefen för Världsbanken, amerikanen Robert Zoellick, säger att som utvecklingen är så finns det risk att världen upprepar de misstag som gjordes under 1930-talet då länderna införde handelshinder. Det fördjupade krisen den gången.

Framför allt varnar man nu för att olika länder manipulerar värdet på sin valuta för att gynna sig själva. Kina har länge kritiserats för att medvetet undervärdera sin valuta vilket till exempel gör det svårare att exportera dit.

Nu har proppen delvis gått ur och andra länder följer efter Kina, fast med delvis andra metoder.

Japan har till exempelvis tryckt ner värdet på sin valuta. I USA planerar centralbanken att köpa tillbaka mängder med statsobligationer, vilket får till resultat att penningmängden ökar och att dollarn försvagas. Och andra länder kan tänkas följa efter.

Om de rika länderna får svagare valutor så drabbar det utvecklingsländerna. Till slut blir det ett allas krig mot alla, så här finns något för framför allt IMF att diskutera.

Ytterligare ett problem att ta upp är makten i IMF. Av 24 ledamöter i IMF-styrelsen kommer nio från Europa. Det speglar hur världen såg ut för 50 år sedan men nu vill nya, viktiga industriländer få större inflytande.

EU har motvilligt gått med på att släppa ifrån sig två platser, men det anses i minsta laget. Även här är det upplagt för strid.