Borgholmsdeklaration till FN

I dag avslutades Ungdomskonferensen om hållbar utveckling i Borgholm. 250 unga människor från hela världen har diskuterat miljö och global ekonomi och alla har undertecknat en Borgholmsdeklaration där man bland annat kräver starkare global lagstiftning och hårdare arbete för rättvis resursfördelning. Deklarationen ska föras vidare till FN:s toppmöte om uthållig utveckling i Sydafrika nästa sommar. Och Ungdomskonferensen om hållbar utveckling, som var en offentlig del i Sveriges ordförandeskap i EU, kommer att få en uppföljning i Köpenhamn nästa år.