Norrköping

Vatten och avlopp till Marby

Norrköpings kommun och HSB:s bolag Bråviksstaden har träffat en preliminär överenskommelse om att fullfölja utbyggnaden av vatten och avlopp i området Marby.

Vid årskiftet är det tänkt att fastighetsägarna ska få tillgång till vatten och avlopp.

I samband med det här kommer även planerna på en väg mellan Lindö och Marby att återupptas.

– Vi ska satsa på att bygga bostäder i attraktiva lägen, med en ny väg och vatten och avlopp på plats kan Marby utvecklas, säger Eva Andersson (s), ordförande i stadsplaneringsnämnen.

– Den här överenskommelsen ger de boende i Marby möjlighet att fortsätta sina husbyggen, avslutar Eva Andersson.