linköping

Brister vid Berga vårdcentral

Socialstyrelsen har, efter bland annat en inspektion, funnit en rad brister i vården hos vårdcentralen Berga i Linköping. Vårdcentralen drivs sedan 2009 av företaget Carema.

Vårdcentralen drivs sedan 2009 av företaget Carema, på uppdrag av Landstinget.

Det handlar bland annat om utebliven journalskrivning, om stressade besökstider och en tolkservice som måste fungera på ett säkert sätt.

Socialstyrelsen kommer dock inte att vidta några ytterligare åtgärder, utan menar att Berga vårdcentral redan tagit tag i problematiken kring bristerna.