Sundsvall

Martin Johansson lämnar politiken

Martin Johansson, socialdemokrat i Sundsvall, lämnar ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden och de övriga andra politiska uppdrag han har.
– Det är mitt eget beslut att lämna politiken, beslutet har vuxit fram efter moget övervägande, säger Martin Johansson.