Norrköping

Brottsutredning på plats

Polismyndigheten i Östergötland blir först ut i landet med att testa ett nytt system där polisen kan utreda enklare brott direkt på gatan.

Genom ett nytt datorsystem ska polispatrullen kunna skriva in förhör och vittnesuppgifter redan på brottsplatsen, uppgifter som sedan överförs direkt till åklagare för vidare hantering i rättskedjan.

Inledningsvis handlar det om knappt 5 000 mindre brott i länet som ska kunna utredas direkt på plats.

– Det handlar om snatterier, brott mot knivlagen och olovliga körningar, säger Östergötlands länspolismästare Mats Löfving.

Bakgrunden är ett krav från landets poliser om att enklare och snabbare kunna avrapportera.

Enligt rikspolischef Bengt Svenson, som idag är på plats i Norrköping, finns det två skäl till att just Östergötland valdes ut att bli pilotmyndighet.

– Dels är polismyndigheten i Östergötland den fjärde största myndigheten och dels finns det två stora polisområden, Norrköping och Linköping, med två åklagarkammare, säger Bengt Svenson.

Andra kvartalet 2011 ska systemet finnas i alla polismyndigheter i landet.