norrköping

Dispans för muddermassor i Bråviken

Norrköpings kommun har fått tillstånd av Naturvårdsverket att dumpa 20 000 kubikmeter muddermassa, norr om Esterön i Bråviken.

Muddermassan består av lera, och kommer botten i Bråviken vid Sandviken i Kolmården, där man behöver muddra av stabilitetsskäl där en ny vågbrytare ska anläggas.

Vågbrytaren i sin tur byggs av sprängsten som är en restprodukt från den utvidgning som just nu görs av farleden in till Norrköpings hamn.