Sundsvall

Vd frias - igen

Sundsvall Energis vd Anders Jonsson frias även av Hovrätten för det miljöbrott han var misstänkt för. Sedan tidigare har Tingsrätten friat Jonsson från ansvar när det gällde ett utsläpp av lakvatten från Blåbergstippen utanför Sundsvall. Ett utsläpp som skedde för fem år sedan och som rätten nu fann som en olyckshändelse.