Vreta kloster

Bäst att öva inför kungabesöket

Vreta kloster, som fyller 900 år i år, får i morgon söndag besök av kungen och drottningen, som bland annat ska vara med i högmässan i kyrkan.

Kungaparet kommer förutom att delta i högmässan få en historisk guidning i den 900-åriga bygden.

Klostret grundades omkring 1100 av kung Inge den äldre och drottning Helena på uppmaning av påven och är det äldsta kända i Sverige. Det konverterades till ett nunnekloster inom cistersienserorden år 1162 då kung Karl Sverkersson upplät Vreta kungsgård till kloster.

När vi besökter kyrkan var Arne Karlsson och kyrkoherde Sverker Linge i full gång med att planera och öva lite inför kungaparets ankomst:

– Jag pratar till kungaparet väl, så jag behöver inte ha basröst och prata till hela nejden? Och om jag har fattat det rätt så hälsar man alltid på kungen först?, frågar Arne Karlsson kyrkoherde Sverker Linge, som svarar jakande på bägge frågorna.

Arne Karlsson är den som ska guida kungen och drottningen i Vretabygdens 900-åriga historia, något han ser mycket fram emot:

– Det är en stor ära, roligt ska det bli. Jag känner ju för min hembygd och det är ju roligt att delge andra vad jag kan om det, speciellt till kungaparet.

(Faktakälla: Wikipedia)