Pappor skickas oftare till läkare

Tre av fyra föräldrar som ringer till sjukvårdsupplysningen för att barnen är sjuka är mammor. Men det är dubbelt så stor sannolikhet att papporna får rådet att ta barnet till läkare än att mammorna får det rådet. Vad tycker du? Kommentera!

Det visar resultatet av en studie på 110 slumpmässigt utvalda föräldrasamtal till sjukvårdsupplysningen som nyligen publicerats i tidskriften "Journal of telemedicine and telecare".

Sjuksköterskan och uppsalaforskaren Elenor Kaminsky var en av dem som gjorde undersökningen.

– Det finns en studie från Sverige från mitten av 90-talet som visade att det var ungefär lika många mammor som pappor som ringde och då tänkte vi att man kanske är lite mer jämställd i Sverige, säger Elenor Kaminsky.

Så ni blev förvånade över att det var fler mödrar än fäder som ringde till sjukvårdsupplysningen om sina barn?

– Ja, faktiskt tänkte man att det var mer jämn nivå mellan föräldrar i Sverige.

Sedan är frågan om papporna ringer när barnen är sjukare eller om sjuksköterskorna hellre skickar pappor vidare till läkare?

– Ja, och eftersom sjuksköterskor i en tidigare studie har uttryckt att det är lättare att prata med kvinnor, om man inte riktigt får fram budskapet och vad det beror på, om det är hur papporna uttrycker sig eller hur sjuksköterskorna frågar pappor osv.

Så frågan är både hur jämnställda vi egentligen är och hur man ska tolka de här resultaten?

– Ja, det väcker frågor och inspirerar till fortsatt forskning, säger Elenor Kaminsky.