Mora & Orsa

Familjefrid ger krishjälp

Det som började som ett projekt om familjevåld i norra Dalarna för drygt två år sedan har nu blivit permanent. Mora och Orsa kommuner har tagit över verksamheten sedan i mars och människor i kris kan vända sig till Familjefrid i Mora och Orsa för att få hjälp.

Janne Gustavsson är Familjerådgivare på Familjefrid i Mora och han tycker det är ett otroligt bra initiativ från de båda kommunerna att verksamheten blir permanent.

– Då kan vi fortsätta att erbjuda stöd och hjälp till både den som blir slagen och den som slår. Vi hjälper dessutom barn som bevittnar våldet.

Janne Gustavsson säger att mörkertalet är stort när det gäller människor som utsätts för våld eller hot i familjen I och med att verksamheten kan fortsätta kan de hjälpa fler familjer.

– Vi kan erbjuda samtal där det går att bearbeta händelserna och männen som misshandlar kan lära sig att agera annorlunda. Dom får till exempel lära sig att identifiera sina känslor så att dom kan gå ut istället för att slå.

Dalanytt
dalanytt@sr.se