Ohly kritisk till särställning för kristendomen

Vänsterpartiledaren Lars Ohly är starkt kritisk till att regeringen kör över skolverkets förslag att behandla alla de fem stora världsreligionerna lika i skolundervisningen. 

– Jag tycker det här bryter mot den moderniseringstrend som vi har haft under lång tid. Vi har gjort oss av med statskyrkan, vi har utvecklat det sekulära samhället där religionsfriheten både innebär rätten att utöva religion men också rätten att avstå från att utöva religion, säger han.

– Genom att ge kristendomen en särställning så återgår man till en gammaldags syn på världsåskådningarna. Vi ska inte ta ställning och framförallt inte i undervisningen ta ställning mellan olika religioner, säger Lars Ohly.

Men kan inte kunskap om kristendomen behövas för att förstå svensk historia?

– Jo det tror jag absolut och den kunskapen ska man naturligtvis ha men vad det här handlar om är att kristendomen ges en särställning i ämnet religionskunskap och det är ett ämne som berör världsåskådningar och religioner och där eleverna ska ha möjlighet att ta ställning till de olika världsreligionerna utan att någon ges en särställning, säger Lars Ohly.