HEDEMORA

Mötesplats för asylsökande

Att söka asyl i Sverige kan betyda en lång väntan på besked. Under tiden får de sökande varken studera eller jobba. Därför vill Cynthia Dizon von Schultz och Tanja Krigsman öppna en mötesplats för asylsökande i Hedemora där de har något meningsfullt att göra.

– Jag vill jobba med integration därför att jag tycker det är mycket viktigt. Asylsökande har rätt att lära sig svenska, säger Cynthia Dizon von Schultz.

Projektet kallas VIS, Vi invandrare i samhället. Tanken är att hjälpa asylsökande att kom in i samhället medan de väntar på besked. Redan nu är Cyntia Dizon von Schultz galleri en mötesplats för många asylsökande i Hedemora.

– Det kommer flera asylsökande hit och förklarar hur de känner sig och mår. De vill ha jobb eller någon sysselsättning. Framför allt vill de ha något att göra, säger Cynthia Dizon von Schultz.

Men inte bara språket behövs för att man ska känna sig hemma i det nya landet berättar Cyntia Dizon von Schultz, de asylsökande ska även kunna lära sig mer om samhällets oskrivna regler. På programmet finns dessutom tränings- och danslektioner.

En del av projektet är redan igång med hjälp av NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som håller i kurser i svenska.

– Det svenska språket är nyckeln till det svenska samhället. Det är en nyckel som öppnar alla dörrar, säger Tanja Krigsman, studiekonsult på Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Hedemora.

– Hittills har de asylsökande ingen annan möjlighet än att komma till oss. Därför ser vi det som vårt uppdrag att ge de sökande denna möjlighet.

Dalanytt
dalanytt@sr.se