Malung-Sälen

Två nya naturreservat i länet

Dalarna har fått två nya naturreservat, som båda ligger i Malung-Sälens kommun. Det är Klamberget, som ligger 30 kilometer sydväst om Malung, och Gärdån, en mil sydost om Limedsforsen.

Båda områdena har bland annat värdefull naturskog med sällsynta och hotade växter och djur.

I Klamberget finns växter som norsk näverlav, gränsticka och vedtrappmossa samt fåglar som trana och grönbena.

I Gärdån finns det arter som kattfotslav och violmussling och då området är rikt på döda träd gynnar det fåglar som hackspettar.

Dalanytt
dalanytt@sr.se