Vetandets värld, tis 12 okt

Människa och schimpans

Det är 50 år sedan Jane Goodall började sin forskning kring vår närmaste släkting, schimpansen, och fortfarande är forskningen kontrversiell. I dagens Vetandets värld hör vi Jane Goodall och svenska primatologer berätta om olika sätt att studera människoapor.

Schimpansen är människans närmaste släkting, vilket har lett till att forskare ofta jämför schimpansens beteende med det mänskliga, i jakten på människans ursprung. Eller som i den legendariska forskaren Jane Goodalls fall – av nyfikenhet och intresse.

Jane Goodall menar att hon arbetade mer som en socialantropolog än som zoolog i sitt sätt att studera schimpanserna. Det var mycket kontroversiellt inom forskarvärlden för femtio år sedan och det är det även i dag.

– Det är så ologiskt att med alla biologiska likheter sätta människans beteende som en helt annan sort än schimpansens, istället för att prata om olika graders skillnad. Det är inte baserat på något annat än ett slags religiöst koncept om människans överlägsenhet, säger Jane Goodall.

Hör Jane Goodall och svenska primatologer berätta om arbetet med att studera människoapor på olika sätt och varför de gör det, i det andra programmet av två som sänds denna vecka med anledning av Jane Goodalls
50-årsjubileum i Gombe National Park i Tanzania.

Vetandets värld, kl. 12.10, i P1.