BORÅS

Vattenpolo lockade turister

Sommarturismen ökade i Borås 2010 - och det var de utländska turisterna som ökade mest. Under sommaren ökade Borås sina gästnätter med 5,4 procent och under perioden var det drygt 55 600 gästnätter på hotell och vandrarhem.

Den främsta orsaken till ökningen av utländska turister är masters i vattenpolo i månadsskiftet juli/augusti då hela 94 procent bestod av utländska besökare.

Även OAS-mötet i juli lockade många att övernatta i Borås