Miljö

Misstänkt miljöbrott upprör

På västra Orust har en fastighetsägare grävt ut bottnen av Strane å och byggt en damm för ett litet vattenkraftverk. Det retar upp och Älvräddarna.

– Jag blir väldigt upprörd. Det är naturligtvis på naturens bekostnad detta sker, säger Christer Borg, som är ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.

Han menar att det är ett mycket grovt miljöbrott. Bland annat hindras havsöringen att vandra upp i Strane å.

– Om man tittar på miljöbalken är det här mycket allvarligt, ett miljöbrott som är analogt med att bygga sju stycken vindkraftverk i ett naturvårdsområde, säger Christer Borg.

På länsstyrelsen fick man in en anmälan angående Strane å den 21 september.

– Vi har efter att vi fått in anmälan, väldigt skyndsamt fattat ett beslut om att stoppa all pågående verksamhet som har med den här etableringen av småskaligt vattenkraftverk att göra, säger Jan Gustavsson, biträdande vattenvårdsdirektör på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen utreder nu om man också ska begära en rättelse, det vill säga återställning av ån. Om myndigheten begär rättelse, kan fastighetsägaren få stå för kostnaden.

– Så vitt jag förstår har fastighetsägaren förstått att det nu råder ett stopp i arbetet, och att Länsstyrelsen också överväger åtgärder som till exempel att återställa området. Det är han informerad om, säger Jan Gustavsson.

Huruvida fastighetsägaren har begått miljöbrott eller ej utreds nu av polis och åklagare.