Egen dator elevens ansvar

Västerås stads satsning på egna datorer till elever betyder också ett ansvar för elever och föräldrar. Föräldrarna måste skriva på ett avtal som bland annat innebär att eleven kan bli skadeståndsskyldig om datorn skadas eller tappas bort.

År 2013 ska alla elever i Västerås från årskurs sex upp till gymnasiet ha en egen dator. Några skolor har redan startat.

När eleverna får sin dator skriver föräldrarna på ett avtal som tagits fram av Pro Aros. Avtalet innebär bland annat att eleven, i förlängningen målsman, kan bli skadeståndsskyldig om datorn skadas eller tappas bort om eleven är oaktsam eller vårdslös.

Men Patric Feltendal, rektor på Önstaskolan tycker att det har fungerat bra.

Han menar att eleverna är duktiga på att sköta om sina datorer, och tycker inte att det är ett för stort ansvar att lägga på eleverna:

– Jag känner att de klarar av det på ett väldigt bra sätt och det är heller inte fel att ge barn ansvar. Ibland är det så att de kan lite mer än vad vi vuxna tror.

Har du märkt någon oro bland föräldrar för det här?

– Det har funnits lite frågor som har dykt upp om vad som gäller. Vi försöker att besvara dem och kommunicera ut det genom olika forum vad som gäller.