"Mc-gängen är inte kriminella"

Uppsalapolisen mobiliserar tillsammans med andra myndigheter mot Mc-gängen som etablerat sig i länet, men får viss kritik från forskare på Brottsförebyggande rådet. Mc-gängen är inte nödvändigtvis kriminella organisationer i sig, menar juristen Lars Korsell.

Juristen Lars Korsell forskar om organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet och är en av författarna till en ny bok med råd om hur man kan jobba lokalt mot grov organiserad brottslighet.

Han tycker det är problematiskt att polis och media pratar om mc-gängskriminalitet.

– Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet.

På Brottsförebyggande rådet skiljer man på två typer av grov organiserad brottslighet.

Broderskapen är synliga gäng med namn och ofta symboler, som Mc-gängen och andra gäng som exempelvis Original Gangsters.

Men även om broderskapen syns mer så är de enligt Brå mycket mindre vanliga än det Brå kallar Ad hoc-grupperingar, alltså tillfälliga grupper som sätts ihop för en stöt eller för knarkhandel, som exempelvis helikopterrånarna som nyligen dömdes.

De senaste 20-åren har gängbildningarna blivit allt fler, och lockat med gemenskap och rykte om sig att vara våldsamma vilket kan förenkla indrivning av skulder till exempel. Men ad hoc-grupperna står fortfarande enligt Lars Korsell för en mycket större del av den faktiska kriminaliteten.

På Brå har man samtidigt förståelse för att polisen kraftsamlar mot broderskapen eftersom de sprider mycket oro och otrygghet. Det finns heller inga vattentäta skott mellan Broderskap och Ad hoc grupperingar och en medlem i ett Broderskap kan exempelvis ingå i en ad hoc gruppering för ett visst projekt.

Brå hittar inget stöd i statistiken för att den faktiska grova organiserade brottsligheten ökat. Däremot har den förändrats med tillgång och efterfrågan.

När ett kriminellt gäng etableras på en ort byggs det ofta upp av personer som kommer därifrån och som sysslat med kriminalitet tidigare och har bra kontakter. Även om gängen, som mc-gängen, kan ha internationella kopplingar så är organiserad brottslighet alltid rotad i lokalsamhället, menar Brå.

– Det är väldigt mycket lokalt där man då handlar med varandra och gör affärer av varandra.

Den uppstår eftersom det finns intresse av att köpa exempelvis droger, billig smuggeltobak och svart arbetskraft.

– Så den organiserade brottsligheten, den speglar väldigt mycket hur samhället förändras och hur tillgång och efterfrågan förändras. Det är ingenting som kommer utifrån och slår klorna i oss utan det är någonting som finns här.

Lars Korsell manar därför till försiktighet när samhället försöker bekämpa gängkriminalitet. I Sverige är det ju inte förbjudet att tillhöra de här Mc-gängen, som det är i vissa andra länder. Förbud mot synliga gängemblem på krogar som införts på vissa håll, ser han som ett expempel när man gått för långt och det har också underkänts av domstolar.

Gängen som polisen betecknar som kriminella mc-gäng har ökat rejält de senaste åren i Sverige, enligt Rikskriminalpolisen. Runt 500 personer ska enligt dem vara medlemmar eller provmedlemmar.