Orust

Utgrävd å blir fall för länsstyrelsen

På västra Orust har en fastighetsägare grävt ut bottnen av Strane å och byggt en damm för ett litet vattenkraftverk.

Christer Borg på Älvräddarnas Samorganisation är upprörd bland annat över att havsöringen hindras att vandra upp i Strane å. Och han menar att det här är ett väldigt grovt miljöbrott.

Länsstyrelsen utreder nu om man också ska begära en rättelse, det vill säga återställning av ån. Om myndigheten begär rättelse, kan fastighetsägaren få stå för kostnaden för att återställa ån.