Alliansen och rödgröna överens om kvittning

De borgerliga och de rödgröna partierna kommer att fortsätta med den så kallade kvittningen i riksdagen. Sverigedemokraterna bjuds inte in till systemet vilket innebär att det blir lättare för regeringen att få majoritet i riksdagen än det annars hade varit.

Anna Kinberg Batra är Moderaternas gruppledare i riksdagen.

– Vi har pratat inom alliansen och även med oppositionen och bestämt att göra ungefär som förra perioden. Om någon från alliansen måste vara borta så försöker vi kvitta med någon från Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, block mot block kan man säga, säger Anna Kinberg Batra.

Den så kallade kvittningen är ett system som funnits i riksdagen många år.

Det ligger utanför det formella regelverket och är ett gentlemens agreement mellan partierna som innebär att om någon eller några ledamöter från det ena blocket är borta vid en omröstning så anmäler sig lika många ledamöter från den andra sidan som frånvarande.

Allt för att behålla valresultatets skillnad mellan blocken. Efter höstens val 17 borgerliga ledamöter fler än rödgröna.

Ingen av sidorna vill räkna in Sverigedemokraterna på sin sida och partiet har inte kontaktas i ärendet.

Detta innebär att det blir lättare för regeringen att få majoritet för sina förslag i riksdagen. Skillnaden mellan de borgerliga och rödgröna ledamöterna ska alltid vara 17, hur många som än är borta vid en omröstning. 

Men när Sverigedemokraternas ledamöter är borta kommer de inte att kompenseras, så om fler än tre av de 20 sverigedemokraterna är borta vid en omröstning innebär det att regeringspartierna har egen majoritet.

För att inte på detta sätt underlätta för regeringen diskuterade därför de rödgröna att helt överge kvittningssystemet, men till slut valde man ändå att ingå i det.

Sven-Erik Österberg är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

– Det är så svenska folket har valt att det ska se ut i valet, att det skiljer just de här delarna. Det är det som vi ser till att man vidhåller. Det ska inte vara en slump, om någon har varit sjuk eller liknande, som styr vilken politik som ska föras utan att det är väljarnas utslag i valet som får genomslag i hur det ser ut i riksdagen, säger Sven-Erik Österberg.

Ekot har inte lyckats nå Sverigedemokraterna för en kommentar