Vem betalar 68:ans cykelväg?

Norberg och Fagersta vill bygga en cykelbana mellan kommunerna, längs riksväg 68 där det ska sättas upp vajerräcken. Men det råder delade meningar om vem som ska betala.

Norbergs kommunstyrelse anser att staten, genom länsstyrelsen, ska betala 1,3 miljoner, Fagersta 900 000 kronor och Norberg 1,8 miljoner kronor.

Men det är tveksamt om det blir så. Länsstyrelsen vill antagligen inte vara med och betala.

– Det är inte troligt att det blir pengar till projektet. Det finns annat som är mer prioriterat, säger länsstyrelsens kommunikationsdirektör Rolf Karlsson.

Fagersta kommer inte att betala mer än sina 900 000 även om länsstyrelsen säger nej, enligt kommunalrådet Stig Henriksson (V).

Henriksson tycker att staten egentligen ska stå för hela kostnaden eftersom det är statens väg och det är staten som förändrar vägen så att det inte går att cykla längs med den.

Trots allt fortsätter Norbergs kommunalråd Kenneth Östberg (S) att tro på cykelbanan:

– Vi har fortfarande förhoppningen att länsstyrelsen tar sin del. Jag tycker att vi också ska fortsätta våra diskussioner, kommunerna emellan, om det nu skulle vara så att länsstyrelsen drar sig ur sin del av finansieringen.

– Ska vi någon gång få till en cykelbana efter den här vägen är det under 2011, för om man inte gör det i samband med att man sätter upp vajerräcken kommer kostnaden att bli betydligt högre, säger Kenneth Östberg till P4 Västmanland.