Upptäckten som kan leda till ett vaccin

Upptäckten att bakterier från bland annat munhålan finns i de förkalkade blodkärlen kan ha ett stor betydelse för framtida behandling av både hjärtinfarkt och stroke. Det visar ny forskning från Sahlgrenska Akademin.

Det är inte bara det dåligt kolesterol utan också kroppens egna bakterier som kan påskynda åderförkalkninsförloppet i blodkärlen och öka risken för proppbildning.

Forskningen befinner sig i inledningsskedet, men upptäckten att bakterierna från bland annat munnhålan finns i de förkalkade blodkärlen kan ha ett stor betydelse och kan leda till ett vaccin.

Fredrik Bäckhed forskar inom molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska Akademin och har lett forskarteamet vid Sahlgrenska Akademin.

– Nyheten är just att det är bakterierna i munhålan som på något sätt kan ta sig till placket. Bakterierna sätter igången process som gör att kalket spricker och leder till att placket spricker och orsakar stroke och hjärtinfarkt, säger Fredrik Bäckhed.

Orsakerna till åderförkalkning börjar nu bli någorlunda kartlagda.

Men varför placket spricker och orsakar proppbildning, det vet vi betydligt mindre om. Det man vet idag är att det är inflammation som ökar risken för sprickor i placket.

Men det är fortfarande oklart vad som orsakar inflammationen. Den aktuella forskningen visar att inflammationen kan även orsakas av bakterier som vanligtvisst förekommer i munhålan och tarmen och som forskarna nu hittat även i de förkalkade blodkärlen hos undersökta patienter.

En upptäckt som i bästa fall kan innebära att vi i framtiden kommer att kunna vaccineras mot både hjärtinfarkt och stroke

– Vi ser det som ett stort hopp för att sätta igång nya tankebanor för hur man kan behandla de här allvarliga sjukdomarna. Att man kan identifiera patienterna och kanske operera redan innan man ser symptom och på längre sikt ta fram ett vaccin, säger Fredrik Bäckhed.

Hur lång tid kan det ta?

– En vild uppskattning är väl att vi om fem år kan påvisa om bakterien orsakar sjukdom eller inte, och därefter påbörja arbetet med att ta fram ett vaccin.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se