Utbildning

Barngrupper ökar i hela landet

Barngrupperna på fritids har stadigt ökat samtidigt som personalen blivit färre. Det visar statistik från Skolverket.

Molly Holmqvist jobbar som fritidspedagog på Ljungskileskolan i Uddevalla.

– Nu är det arton barn per vuxen. När jag började jobba på Ljungskileskolan för längesen, då hade vi femton barn på tre vuxna. 1990 var det åtta barn på en vuxen.

– Så det har hänt mycket dåligt, jag känner att det är nog nu, säger Molly Holmqvist.

Samtidigt som personalstyrkan fortsätter minska i fritidshemmen i Sverige, blir barngrupperna större. Det visar statistik som Skolverket tagit fram.

Mellan 1990 och 2000 tredubblades nästan antalet barn per årsarbetare i fritidshem med en ökning från 8,3 barn till 17,5.

I vårt område är det Dals-Eds kommun som har störst antal barn per årsarbetare, 23, 5. Åmåls kommun har lägst antal, 16, 4 och Uddevalla placerar sig på 18, 3.

Carina Sandberg, fritidspedagog på Ljungskileskolan säger att hon vill ha max 15 barn per fritidspedagog. Större grupper än så är inte bra för verksamheten på fritidshemmen, säger hon. 

– Vi vill få ner barngrupperna, till strax under 30 per två vuxna. Vi vill också att barn med särskilda behov, som behöver en assistent, ska få det.

– Det är barnet som ska bestämma hur mycket hjälp han eller hon behöver, säger Carina Sandberg.