Politik

Sänkta skatter, höjda bidrag

Sänkt skatt för pensionärer, höjda bostadsbidrag till barnfamiljer är två av de förslag som finns med i regeringens budgetproposition som presenterades i dag.

Kommunerna föreslås också få ett extra anslag på 3 miljarder för 2011.

Det kommer också ett nytt förslag om skattelättnad flör miljöbilar som kallas för supermiljöbilspremie.

Centerpartisten Annika Qarlsson och moderaten Mikael Cederbratt var två av fyra riksdagsledamöter från vårt område som presenterade budgetförslaget i Vänersborg. Varken Qarlsson eller Cederbratt hittar förslag som gynnar Västra Götaland specifikt.

– Det som påverkar det här området allra mest är att vi har fortsatt goda finanser, oavsett var i landet du bor så slår det mot de som har det svårast om vi inte har ordning på ekonomin, säger Annika Qarlsson.

– Har man en politik som har fokus på arbete så gynnar det oss här i västra delen av Sverige, men också att vi satsar på forskning som gäller fordon och att vi satsar på skolan, säger Mikael Cederbratt.

Både Qarlsson och Cederbratt tror att det extra ansalget till kommunerna kommer att vara väldigt betydelsefullt för kommunerna

– Det innebär att man inte behöver avskeda undersköterskor eller lärare i skolan, säger Annika Qarlsson.

– Det underlättar och hjälper, och samtidigt om man för en politik för fler i arbete så ökar ju kommunernas skatteintäkter och sammantaget tror jag att det kommer att vara tillfylles för de allra flesta kommuner, säger Mikael Cederbratt.

I regeringens budgetproposition ges en ljus bild av framtiden för den svenska ekonomin.

– Vi räknar med god tillväxt. Vi har starka offentliga finanser. Vi har en arbetsmarknad som i år har överraskat positivt och vi räknar med att det ska fortsätta, säger finansminister Anders Borg till Ekot.

Regeringen anser att svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden, och när efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren väntas sysselsättningen att öka.

– Det finns en grundläggande styrka i svensk ekonomin när det blåser och knakar i andra delar av världen står vi solida, men det här bygger på att vi kan säkra drivkraften att komma i arbete, säger Anders Borg till Ekot.


Vad tycker lokala allianspolitiker är viktigast i budgeten?