Västeråsare krävs på miljonbelopp

En man i Västerås ska betala drygt 2,7 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter. Det står klart sedan Kammarrätten har avslagit ett överklagande från mannen.

Han satt i styrelsen för ett företag, och efter en skatterevision kom Skatteverket fram till att företaget skulle betala mer i skatt.

Men mannen anser att skatte-beräkningen är felaktig, något som han alltså inte har fått gehör för.

Eftersom han företrätt företaget måste han nu betala skulden.