Blandat mottagande av budgetpropositionen

De svenska storbankerna, företagen och fackförbunden har alla synpunkter på regeringens syn på ekonomin.

Swedbanks ekonomer tror att den överdrivna optimism som präglar budgetprognoserna leder till en för stram hållning i budgeten för 2011.

SEB anser att det inte är mycket som sticker ut i den budget som regeringen lägger fram.

– Det är väldigt mycket i linje med vad man signalerade i valrörelsen och i valmanifestet. En ökning med utgifterna med lite drygt 10 miljarder kronor och de stora reformerna ser ut att vara pengar till kommunerna och skattesänkningen för pensionärer, säger Olle Holmgren på SEB, till TT.

SEB:s ekonomer räknar med att Sveriges tillväxt 2011 blir lite lägre än de 3,7 procent som regeringen räknar med.

Samma analys gör Nordeas ekonomer, som varnar för att regeringens prognos för 2011-2012 kan vara lite för positiv.

Samtidigt tycker Nordea att arbetslöshetssiffrorna och prognosen för statligt lånebehov och finansiellt sparande ser för negativa ut.

Konjunkturinstitutets (KI) chef Mats Dillén noterar också att regeringen skriver upp 2010 års tillväxt ganska mycket, men tycker att den optimistiska BNP-prognosen har visst stöd av den senaste tidens statistik.

– Vår prognos från början av september är på 4,3 procent, men man kan inte utesluta att vi kommer närmare 5 procent. Så 4,8 procent är högt, men inte orimligt, säger Mats Dillén.

Sammanfattningsvis innehåller budgeten få överraskningar, enligt KI:s Mats Dillén.

– I alla fall det som kostar pengar ligger väl i linje med vad vi har sett i valmanifestet.

Svenskt näringsliv tycker att budgeten är stark, skriver vd Urban Bäckström i ett pressmeddelande.

– Jämfört med motsvarande dokument i andra länder är dagens budget rent av imponerande. Dock saknas visioner och strukturpolitik. Särskilt olyckligt är det att regeringen, trots att man nu har en hel mandatperiod framför sig, inte bättre utnyttjar det förnyade förtroende man just fått till att spänna bågen högre och föreslå djärvare strukturreformer, skriver Urban Bäckström.

Fastighetsägarna är positiva till att regeringen har lyft bostadspolitiken.

– Men viktigt är också ambitionerna att stärka hyresrättens ställning, skriver Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i ett pressmeddelande.

– Vi ser främst fram emot konkreta förslag kring en låg moms på hyra som skulle öka såväl byggandet som intresset att förvalta hyresrätter, skriver Reinhold Lennebo vidare.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman noterar också att regeringen skriver att hyresrätten ska stärkas, vilket välkomnas av Hyresgästföreningen.

– Däremot finns det ingenting om ombyggnad och renovering av miljonprogramsområdena, säger Barbro Engman.

Fackförbundet ST är kritiskt, och tycker att budgeten visar att regeringens löften om mer pengar för att hjälpa människor till arbete och trygghet i stället för arbetslöshet och utanförskap bara var luftslott.

– Statsbudgeten visar regeringens rätta ambition: minskade anslag rakt igenom. Det är en kall hand som sträcks ut både till arbetslösa och till anställda vid Arbetsförmedlingen, skriver ST:s ordförande Annette Carnhede i ett pressmeddelande.

IF Metall varnar för att regeringens budgetproposition kan leda till ökade klassklyftor och han efterlyser betydligt fler insatser för arbetsmarknadsutbildning, så att arbetslösa får kompetens för de jobb som finns.

– Men man ska banne mig också under en arbetslöshetsperiod kunna behålla sin bostad, kunna få lån och teckna ett telefonabonnemang, skriver Stefan Löfven.

Nebosja Obradovic, vd för företaget AQ Enclosure i Vaggeryd med runt 170 anställda som arbetar med plåtprodukter, vill framför allt gå längre med sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar.

– Om jag skulle kunna rangordna skulle jag prioritera: 1. arbetsgivaravgift, 2. kompetensförsörjning inför framtiden, och 3. las och regler om anställningsskydd.

Fackförbundet Saco berömmer regeringens stabiliseringspolitik men efterlyser en reformagenda.

– Regeringen har bedrivit en på det stora hela taget framgångsrik stabiliseringspolitik, som fått välförtjänt uppmärksamhet långt utanför Sverige, skriver förbundets ordförande Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Sveriges förenade studentkårer SFS är positiv till att det satsas på en stärkt grundutbildning, men ordföranden Beatrice Högå tycker att det är för få satsningar på högskolan i budgeten.

– Utan satsningar på kvalitet i högskolan får vi inte de bäst utbildade som ska verka i Sverige som kunskapsnation. Resurserna är inte tillräckliga och jag är kritisk till att det inte satsas resurser på kvalitet under det första året på mandatperioden, säger Beatrice Högå, SFS.