Köping får ett överskott

Kommunen ser i år ut att få ett överskott på 43 miljoner kronor. Enligt ekonomichefen Jan Häggkvist beror det på det tillfälliga statsbidraget, och att skatteintäkterna ökat.

Däremot har nämnderna och förvaltningarna i Köping gjort av med mer pengar än beräknat.

Här anges högre kostnader för socialbidrag, den kalla vintern, dyrare fjärrvärme och snöröjning som de största orsakerna.