Linköping

Bättre behandling av äggstockscancer

Kvinnor med äggstockscancer lever längre utan att deras sjukdom försämras om de behandlas med läkemedlet Avastin i kombination med cellgift. Det visar en studie som US i Linköping deltagit i.

– Det här är en viktig kunskap som det gäller att utveckla vidare. Framöver tror jag att Avastin kommer att ingå i standardbehandlingen av kvinnor med avancerad äggstockscancer, säger Per Rosenberg på Universitetssjukhuset i Linköping.

Äggstockscancer är den näst vanligaste gynekologiska cancern bland svenska kvinnor. När den upptäcks är den ofta spridd och med allvarlig prognos.