Halland

Tuffare militär utbildning

Hundra personer från hela Sverige, främst pluton- och kompanichefer, samlades på LV6 i Halmstad  på tisdagen för att förbereda den nya grundläggande militära utbildningen som nya rekryter ska genomgå med start nästa år.

Utbildningen skiljer sig inte mycket från värnpliktens första period, enligt major Carsten Ringleb vid LV6. Men det blir tuffare för den enskilde soldaten.

– Den grundläggande utbildningen pågår tolv veckor, och den stora skillnaden mot värnpliktsutbildningen är att fokus ligger på den enskilde. Han kommer att få vitsord om han är lämplig eller olämplig för krigsmakten.

Individen och inte hela kompaniet är i fokus i den nya Grundläggande Militära Utbildningen, GMU. Blivande soldater har bara tre månader på sig att bevisa sin duglighet, och inte som under den numer borttagna värnplikten där man hade ett knappt år att visa upp sig. Efter genomgången GMU utvärderas personens lämplighet och först efter det erbjuds man eventuellt provanställning på sex månader inom Försvaret. Kort tid att bevisa sig, kan tyckas, men inte för kort, enligt överbefälhavare Sverker Göranson som idag besökte LV6.

--  Det är klart att det är en utmaning med tanke på den kortare tiden. Samtidigt måste man komma ihåg att det är starten. Man är ju långt ifrån färdig utan man har fått grundläggande individuella kunskaper som soldat.

Anställda inom försvaret har nyligen fått skriva under ett avtal vilket innebär att de kan tvingas tjänstgöra utomlands. Och så blir det även för nya rekryter, säger major Carsten Ringleb.

– De vet i och med att de söker frivilligt och blir kontrakterade och de kan bli uttagna till en insatsstyrka utomlands.