Skåne

Flera recept mot bostadsbristen

Att det råder bostadsbrist bland unga i Sverige är det ingen som ifrågasätter, men hur problemet skall lösas råder det skilda meningar om. Johannes, 19 år, bor fortfarande hemma hos sin pappa i Malmö. Han upplever att det är svårt att hitta bostad i Malmö.

– Man borde satsa mer på hyreslägenheter för unga, det är alldeles för många som skulle kunna flytta hemifrån men de kan inte, säger han.

Hur ska man få fler bostäder till unga? Fastighetsägarna syd presenterade idag en undersökning man gjort av ungas attityder till hyresrätten. Enligt vd:n Stefan Lindvall är lösningen enkel.

– Ungdomar har inte betalningsvilja att betala de hyror som blir i nyproduktion av hyresrätter. Vi har trott länge på flyttkedjan och nu har vi fått ett ytterligare bevis på detta, menar han.

Det man vill är alltså att bygga nya, men dyrare hyresrätter som unga inte har råd med men som sätter igång en flyttkedja som i förlängningen gör att billigare, befintliga lägenheter blir lediga. 

Men Johan Klintberger som är utredare på hyresgästföreningen tror inte att det är omöjligt att bygga nya hyreslägenheter för unga.

– Vi vet att det går att bygga jättedyrt på kajkanter, men det går också att bygga billigare.

Han menar att det gjorts lyckade försök runtom i landet med att bygga billigare och att det behövs en nyproduktion.

– Visst uppstår det flyttkedjor, men det är inte tillräckligt när det finns ett enormt underskott på bostäder, säger han.