Rättslig strid försenar vaccinering

En strid i kammarrätten gör att vaccineringen mot livmoderhalscancer av alla flickor i femte och sjätte klass blir kraftigt försenad, det kan handla om flera månader.

Nu i höst skulle alla flickor i femte och sjätte klass erbjudas vaccination mot livmoderhalscancer men en.

Men på grund av en strid om vilket företag som ska få sälja vaccinet till landstingen kan det nu dröja flera månader.

-- Det är klart att vi blir försenade. Vaccinationen förskjuts framåt, säger Johan Flarup vid läkemedelsenheten i Västra Götaland.

Han är osäker på hur lång tid det kommer att ta.

– Det är svårt att säga, suckar Johan Flarup. Det kan dröja ytterligare månader innan vi vet. På det sättet är det olyckligt samtidigt som vi har ett system för offentlig upphandling i Sverige och det ser ut som det gör.

Alla flickor i årskurserna fem och sex ingår i det nationella vaccinprogrammet mot sexuellt de sexuellt överförbara virus som ligger bakom nästa alla fall av livmoderhalscancer.

Vaccinet mot det virus som orsakar cancern är som mest effektivt vid tolvårsåldern, före sexdebuten.

Eftersom vaccinet kan skydda upp till artonårsåldern har flera landsting ändå beslutat att erbjuda gratis vaccinering också för flickor mellan tretton och sjutton år.

Västra Götalandsregionen utreder just nu om vaccinet, som kan kosta mellan 1 000 och 2000 kronor, också ska gälla den äldre gruppen flickor.

Det är just för den gruppen som det är mest bråttom eftersom risken att smittas av viruset ökar med varje sexualpartner

– Dessa vacciner har en potentiellt hög effekt för flickor upp till 18-årsåldern mot livmoderhalscancer. För den här gruppen är det angeläget att vaccinera.

Läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline vann den nationella upphandlingen men företaget Sanofi Pasteur har överklagat beslutet, som nu ska avgöras i kammarrätten.