Norrköping

Nöjd Billström presenterade budgeten

Idag la regeringen fram sin första budgetproposition efter valet. I Norrköping presenterades budgeten av migrationsminister Tobias Billström (M).

– Jag är nöjd med budgeten och utfallet på mina områden, sa Tobias Billström på en presskonferens i Norrköping under förmiddagen.

Budgeten för 2011 innehåller åtgärder för sammanlagt 13 miljarder kronor. Sysselsättning, utbildning, välfärd och miljö är de områden som ska prioriteras.

Själv sa sig migrationsministern vara nöjd med att Migrationsverket ska få mer pengar för att korta handläggningstiderna ytterligare. Dessutom får länsstyrelserna nu ta över uppdraget att teckna avtal med kommunerna om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

– Det beror på att vi har sett att länsstyrelserna har ett effektivare förhållningssätt till landets kommuner. De sitter närmare och de har också en stabil stabsorganisation på plats.

Tobias Billström sa också att beslutet inte ska tolkas som kritik mot Migrationsverket utan att man helt enkelt låtit sig inspireras av den så kallade Östgötamodellen.

– Kommunerna i Östergötland har ju tecknat enskilda avtal med Migrationsverket, men att man har gjort det genom länsstyrelsens koordination. Nu inför vi den här modellen i hela landet.

I dagens budgetproposition utlovar regeringen också tre nya miljarder till kommuner och landsting under 2011. Bland annat ska de landsting som kortar sina vårdköer belönas.

Louise Malmström (S), riksdagsledamot från Norrköping, är dock kritisk till alliansens budgetförslag. Hon vill se mer långsiktiga satsningar på vård, omsorg och skola.

– Jag hade längtat efter någonting som tog sig an de stora utmaningarna vi står inför under de kommande åren.