När giftet sprider sig i jorden

3:19 min

I oktober 2010 drabbades Ungern hårt av ett frätande giftutsläpp efter ett dammläckage. Paralleller kan dras till miljökatastrofen i Norditalien 1976, då byar evakuerades och havande kvinnor erbjöds abort.

 
Den 10 juli 1976. I byn Seveso, strax norr om Milano, läcker en giftig gas ut från den kemiska fabriken Icmesa. Några dagar senare börjar djur och växter dö. Först då informeras myndigheterna om vad som hänt. En massevakuering av människor drar igång.

Omfattningen av giftutsläppet växer för varje dag. Alla kreatur som fortfarande lever inom "den förgiftade zonen" avlivas och gravida kvinnor erbjuds abort. Fertila kvinnor rekommenderas att undvika graviditet. Giftkatastrofen i Seveso klassas som "århundradets dittills största miljökatastrof i Europa".

Hösten 1976 tar Vetandets värld i Sveriges Radio ett grepp på det giftiga ämnet tetraklordibens-p-dioxin,TCDD, som låg bakom katastrofen i Seveso.

Trettiofyra år senare pågår kampen mot giftslammet från dammläckaget i Ungern för fullt.

Värsta tänkbara scenario är att dammen brevid också kollapsar, rapporterar Vetenskapsradion (se länk nedan). I så fall skulle det röra sig om tre gånger så mycket giftslam som i den första läckan.