Budgeten

SKL: Statsbidrag minskas för snabbt

Höjningen av statsbidraget till kommunerna och landstingen kommer nästa år att halveras jämfört med i år, från 17 miljarder till åtta, fastslog regeringen i sin budget i dag.

På SKL, Sveriges kommuner och landsting, tycker chefsekonomen Mats Kindvall att det är att minska stödet i för snabb takt.

Det håller lärarna på Hertsöskolan i Luleå med om.

– Vi kommer att få dagtinga på kvalitén för att vi inte har de resurser som vi egentligen behöver. Det kommer naturligtvis att få konsekvenser. Så får vi väl se, då får väl skolinspektionen komma hit och säga: Ni klarar inte målen! Okej då gör vi inte det. Och varför gör vi inte det? Ja vi har inte resurser att göra det helt enkelt, säger läraren Tommy Wikström.

Men är det så det kommer att bli tror du?

– Ja, jag är helt övertygad. De är ju redan på oss.

Nej, läraren Tommy Wikström är inte särskilt munter över statsbidraget till kommunerna nästa år. Här har kommunens besparingar inom skolan de senaste åren känts ordentligt, förklarar kollegan Lennart Pettersson.

– Vi har fått slå ihop klasser, vi har fått avskeda folk, vi har fått jobba mer, och vi har fått känna otillfredsställelsen att vi inte klarar målen att få allt fler att nå till godkänd nivå, säger Lennart Petterson.

Precis som lärarna Tommy och Lennart tycker chefekonomen på SKL, Sveriges kommuner och landsting, Mats Kindvall att statsbidraget till kommunsektorn skulle kunna ha minskats i långsammare takt än vad som nu görs.

– Ja, jag tror det hade varit bra om man hade fått ett jämnare förlopp. Nu blir det en väldig ryckighet som gör planeringsförutsättningarna svårare för kommuner och landsting, säger Mats Kindvall.

Årets 17 miljarder blir åtta miljarder nästa år, men minskningen av statsbidraget skulle kunna ha varit större.

Planen var att stödet till kommunerna och landstingen nästa år skulle höjas med fem miljarder. Men nu valde regeringen att skjuta till ytterligare tre miljarder eftersom det ekonomiska läget har förbättrats något, och att intäkterna i kommunsektorn väntas bli fortsatt låga även nästa år.

Mats Kindvall på SKL poängterar att kommunerna och landstingen i år totalt sett gör ett överskott på över 20 miljarder, och de borde vara förberedda på dagens besked.

– Det här var inge nyhet. Det här är vad man har kunnat se framför sig ända sedan förra året, säger Mats Kindvall.


LÄS ÄVEN |