KALMAR

Socialdemokraterna tar alla ordförandeposter

Under tisdagen presenterade den politiska majoriteten i Kalmar fördelningen av platser i styrelser och nämnder.

Stärkta av framgångarna i valet då Socialdemokraterna gick framåt så tar de nu ordförandeposterna i samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Johan Persson ser det som en naturlig följd av valresultatet.

Men han säger att det enda har varit att ge och ta i förhandlingarna med Vänstern och Miljöpartiet som man har en valteknisk samverkan med.

– I grunden är det en samverkansuppgörelse som ändå avspeglar valresultatet på ett hyggligt sätt, säger Johan Persson.

Vänsterpartiet backade och miste också ordförandeposten i kultur och fritidsnämnden medan Miljöpartiet som gick framåt nu får större inflytande.

Anna Thore (MP) är ny i politiken och i den politiska ledningen och hon medger att de nu får bredda sin politik och inte bara sätta fokus på miljöfrågorna.

– Ja, vi har till exempel andra vice ordförandeposter i Barn och Ungdom och Socialnämnden.