Härnösand

Brott mot tystnadsplikten efter trippelmordet?

En präst i Härnösand kan ha brutit mot tystnadsplikten när hon berättade för polisen om ett samtal hon hade med en man som har koppling till en av de inblandade i trippelmordet i Härnösand i våras. 

Prästen från Härnösands landsförsamlingar skickades på mordkvällen av sin kyrkoherde för att samtala och stötta en anhörig till en av de inblandade i trippelmordet i Härnösand  i våras då en ung man dödade sin före detta styvpappa och sina två halvsyskon.

Berättade i polisförhör
Senare samma kväll förhördes prästen av polisen och berättade då vad hon hade samtalat om med mannen.

En anhörig till en annan person med koppling till trippelmordet har senare uppmärksammat domkapitlet på polisförhöret och ifrågasatt om det inte rådde tystnadsplikt.

Svårt att bedöma vad det var för samtal
Efter att ha diskuterat frågan juridiskt har domkapitlet nu beslutat att göra en utredning om eventuellt brott mot tystnadsplikten.

– Det är svårt i det här fallet att bedöma om det handlade om bikt eller enskild själavård då tystnadsplikt råder. Det är detta som domkapitlet nu har att ta ställning till, säger Marie-Louise Olsson Rautalinko som är jurist vid Härnösands stift.

Allt är inte hemligt
– Alla kontakter som en präst har är inte enskild själavård och faller inte under tystnadsplikten, men i det här fallet kan det vara svårt att definiera, säger hon.

Nu ska prästen först redovisa  för domkapitlet hur hon tänkte och handlade. Sedan ska domkapitlet även tala med mannen som prästen samtalade med under mordkvällen.

Den 3:e november kan domkapitlet tidigast fatta beslut.

Kan förlora jobbet
Om domkapitlet skulle bedöma att det handlar om brott mot tystnadsplikten så finns det tre olika sanktioner som kan riktas mot prästen.

– Antingen kan hon få en skriftlig erinran eller få arbeta under prövotid i tre år. Det allvarligaste som kan hända är att prästen förlorar sin rätt att vara präst.